Home : : Our Power

आफ्नै Radio Station भएकोले On Air / Live कार्यक्रम सञ्चालन गराइृ Practical रुपमा Experience गराउने व्यवस्था । 

Theory भन्दा बढी Practical मा जोड दिई तालिम गराउने व्यवस्था । 

कम्तीमा १ दशक ( १० वर्ष ) काम गरेका अनुभवी सञ्चारकर्मीहरुद्धारा प्रशीक्षण दिइने । 

हाम्रा विद्यार्थीलाई १००% Job को व्यवस्था भएको । 

नयाँ व्यक्ति जो सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुलाई ताmिम दिई कार्यक्रम संञ्चाल गराउने व्यवस्था साथै प्राविधिक रुपमा काम गर्ने अवसर दिईने र सामान्य मिडियामा आधारभुत ( सामान्य ) तालिम लिई कुनै रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर नपाएकालाई पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर दिइने ।

स्थापनाको छोटो समयमै ४५० जना भन्दा बढी विद्यार्थीलाई सञ्चार संस्था ( Radio, Television, Paper, Production House, Online Media ) मा स्थापित गराउन सफल ।

·         Note :-

Sound System ,microphone ,Practical Set

For all Students

We  give u

Free (on AdvanceCourse)

·          

Wi-Fi

 

 

Free

·          

Media Pass

 

 

Free

·          

Program CD

 

 

Free

·          

Note Book

 

 

Free

·          

Student ID Card

 

 

Free

·          

Studio Visit

 

 

Free

·          

Hans out

 

 

Free

·          

Basic Computer

 

 

Free

·          

Certificates

 

 

Free

·          

Counseling

 

 

Free

·          

Every Saturday  seminar classes + Studio visit, Voice Test.

Time7-9, 11-01, 3-5

2 Hour

Rs. 250 /-EntreeCharge

Note

For SLC  And +2 Students  Compulsory ID Card.

 

 

(10-15)% Scholarship

 

Livt Program  

Practice  

4 Program  

Permonth 

 

Group Discount 6 Students

Scholarship 60%

 

1 student 60%Free

 

100% Job For the Best Students